Szolgáltatásaink

 1. Műszaki szaktanácsadás
  Ezen szolgáltatásunk igénybevétele ingatlanvásárlás előtt kifejezetten hasznosnak bizonyulhat minden leendő tulajdonosnak, mert ennek segítségével a későbbi különösebb meglepetések elkerülhetők. Az állapotfelmérésen túl az ingatlannal kapcsolatos építési előírásokat, kikötéseket, de akár a leendő tulajdonos igényének megfelelő építészeti koncepcióhoz való alkalmasságot, illetve a tulajdonjogi viszonyokat már az első lépések megtétele előtt érdemes tisztázni, különös tekintettel a megfogalmazott cél eléréséhez vásárlás után még szükséges anyagi ráfordításokra. Irodánkban építész tervező-szakértő, tartószerkezeti tervező-szakértő, épületgépészeti tervező-szakértő, épületvillamossági tervező és tűzvédelmi tervező-szakértő, illetve ügyvéd kollégákkal együttműködve ehhez az alábbiakban állunk rendelkezésére:
  • Ingatlanvásárlás előtti műszaki tanácsadás - a kiválasztott ingatlan megtekintése akár csak generáltervezői “építész szemmel”, vagyis hogy a kiszemelt ingatlan meg tud-e felelni az iránta támasztott elvárásoknak. A jó döntés meghozásához szükséges tisztánlátáshoz (amihez a vevői oldalról -műszaki állapot figyelembevételével- kifizethető legnagyobb vételár eladó által kért árral történő összevetése vezet) a következő kérdések megválaszolása szolgál mankóul: Milyen a telek lokációja? Milyen a rajta álló épület műszaki állapota? Ha észlelhetők szerkezeti károsodások, repedések, azok jelentősek-e, kell-e velük foglalkozni, hogyan lehet őket javítani, ha kell? Milyen az ingatlan épületgépészeti és épületvillamossági rendszereinek állapota, kell-e a közeljövőben rájuk költeni? Az épület/lakás a vevő igényei szerint jelen állapotában jól használható-e, vagy ügyes térkihasználással, esetleg legfeljebb kis átalakítással-bővéssel azzá tehető-e? Ha szükséges belső átalakítás, bővítés, az műszakilag gazdaságosan megvalósítható-e, és mennyibe kerül? Stb. A feltenni szükséges kérdések ingatlanonként változóak, azokat személyes konzultáció keretében határozzuk meg, és pontosítjuk.
  • Teljeskörű jogi tanácsadás az adásvételi szerződéstől kezdve a közös tulajdon megszüntetéséig, társasházi ügyek (alapítás, módosítás, szervezeti és működési szabályzat).
  • Előzetes tájékozódás az építési, bővítési, átépítési lehetőségekről, az építésügyi jogszabályok naprakész követésével, egyeztetés a területileg illetékes építésügyi hatósággal.
  • Állapotfelmérés: épületszerkezetek vizsgálata, beépített anyagok meghatározása szemrevételezéssel, vagy szerkezeti feltárással, gépészeti rendszer meghatározása, ingatlanon lévő épületállomány felmérése és rögzítése, szükség szerint tartószerkezeti tervező, épületgépész tervező és épületvillamos tervező kollégákkal együttműködve.
  • Energetikai tanúsítvány készítése a meglévő állapotról – adásvételhez, bérbeadáshoz vagy pályázathoz.
  • Korszerűsítési javaslat az épület magasabb energetikai osztályba sorolásához.
 2. Épületfelmérés
  Meglévő épület felújításának, átépítésének, bővítésének építészeti-műszaki, vagy kiviteli tervezésénél kifejezetten fontos a kiindulási állapot alapos ismerete, hogy a tervezett állapottal összhangban alkalmazható helyes műszaki megoldások meghatározhatóak legyenek. A kívánt célnak megfelelő eszközökkel a tervezési munkát megelőzően felmérjük és dokumentáljuk ezért a meglévő állapotot, kiemelt figyelemmel az épület szerkezeti és teherhordó rendszerére, állapotára, észlelhető károsodásokra, repedésekre, egyéb sérülésekre, stb. A felméréshez a szerkezetek felületeinek látható kontúrvonalának rögzítésén túl tartozhatnak feltárások és anyagvizsgálatok a meglévő rétegrendek, vagy a meglévő szerkezetek állapotának (pl. nedvességtartalmának) meghatározásához, szükség szerint geodéziai felméréssel kiegészítve.
 3. Teljeskörű generáltervezés, ügyintézés
  A szükséges hatósági-szakhatósági egyeztetések lefolytatását, illetve engedélyezési tervezés során az ÉTDR-en keresztüli ügyintézést mi végezzük minden szakág vonatkozásában, de igény esetén a közműszolgáltatók felé történő ügyintézést is vállaljuk. A 155/2016. (VI. 13.) kormányrendelet szerint a 300 m2 alatti új lakóépület építése vagy meglévő lakóépület bővítése, illetve 300 m2-t meghaladó új lakóépület építése vagy meglévő lakóépület bővítésének egyszerű bejelentésével kapcsolatos ügyindításához az e-napló ügyfélkapun keresztüli készenlétbe helyezése szükséges, ami Építtető feladata.
  • Tanulmányterv, vázlatterv
  • Építészeti-műszaki dokumentáció
  • Kivitelezési dokumentáció
  • Tervezői művezetés
  • Megvalósulási terv
 4. Építészeti tervezés, ügyintézés
  A szükséges hatósági-szakhatósági egyeztetések lefolytatását, illetve engedélyezési tervezés során az ÉTDR-en keresztüli ügyintézést mi végezzük építészet szakág vonatkozásában. A 155/2016. (VI. 13.) kormányrendelet szerint a 300 m2 alatti új lakóépület építése vagy meglévő lakóépület bővítése, illetve 300 m2-t meghaladó új lakóépület építése vagy meglévő lakóépület bővítésének egyszerű bejelentésével kapcsolatos ügyindításához az e-napló ügyfélkapun keresztüli készenlétbe helyezése szükséges, ami Építtető feladata.
 5. Belsőépítészeti tervezés
  A szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatását mi végezzük belsőépítészet szakág vonatkozásában.
  • Lakóépületek
  • Középületek
  • Ipari épületek
 6. Tartószerkezeti tervezés
 7. Épületgépészeti tervezés, ügyintézés
  A szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatását mi végezzük épületgépészet szakág vonatkozásában, de igény esetén a tervezéssel érintett közművek szolgáltatói felé történő ügyintézést is vállaljuk.
 8. Épületvillamossági tervezés
  A szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatását mi végezzük épületvillamosság szakág vonatkozásában, de igény esetén a tervezéssel érintett közművek szolgáltatói felé történő ügyintézést is vállaljuk.
 9. Személy-, teher- és gépjármű felvonó tervezés
 10. Építésügyi-műszaki szakértés
  Az építésügyi műszaki szakértés célja általánosságban az építési tevékenységgel kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek értékelése, a vitatott esetek megítélése, hibák, hiányosságok, károk, illetve ezek okainak feltárása, és mindezek szakvéleményben történő összegzése a megbízásban feltett kérdésekre adott válaszok formájában, a Megbízó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, helyszíni szemle, helyszíni vizsgálatok, szükség szerint laboratóriumi vizsgálatok alapján.
  • Általános építmények építészeti szakértése - Az építészeti tervezési körébe tartozó építmények szakértése építészeti vonatkozásban.
  • Épületszerkezeti szakértés - Természetes anyagokból, előregyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakított magas- és mélyépítési épületszerkezetek elemeinek és összeépített struktúráinak vizsgálata, ok-okozati értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.
  • Épületfizikai szakértés - Építmények hő- és páratechnikai rendszereinek, hangszigetelési és akusztikai, rezgés elleni védelmének, nedvességi vizsonyainak, illetve szerkezeti méretezések, kialakítások, megoldások szakértése.
  • Építési beruházások építésügyi műszaki szakértése - Beruházások előkészítése, a megvalósítási folyamatok irányítása ("beruházásvezető mérnök"), illetve a kivitelezési munkák műszaki tartalmának vizsgálata, értékelése.
 11. Látványtervezés